Zbiory zdigitalizowane

Zbiory

MGBP w Krzeszowicach gromadzi literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Równocześnie gromadzimy uniwersalny księgozbiór popularno-naukowy z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Encyklopedii
  • Słowników, leksykonów
  • Kompendiów informacyjnych
  • Wydawnictw informacyjnych
  • Nauk społecznych (socjologia, psychologia, pedagogika)
  • Nauk ekonomicznych (zarządzanie marketing itp.)

Biblioteka gromadzi także:

  • Czasopisma lokalne
  • Regionalia (informatory, monografie dotyczące gminy Krzeszowice, czasopisma regionalne, bibliografie, foldery, przewodniki i mapy turystyczne oraz wycinki prasowe)

Do najcenniejszych regionaliów należą:

Lafontaine Leopold F. : Opisywanie skutków używania ciepłych siarczystych i zimnych żelaznych kompieli w Krzeszowicach przez Leopolda Lafontaine Leibchirurga Aktualnego J. K. Mci uczynione; rycina Krzeszowic roboty C. M. Grolla – w Krakowie: Kosztem y Drukiem Ignacego Grebla, 1789

Zobacz: Lafontaine Leopold F. Opisywanie skutków używania ciepłych siarczystych…

Wężyk Franciszek: Okolice Krakowa, poema. Tarnów: Drukiem Józefa Pisza, 1881

Zobacz: Wężyk Franciszek Okolice Krakowa

Baraniewski Waldemar: Zespół rezydencjonalny w Krzeszowicach w wieku XIX. W: Dzieła czy kicze pod red. Elżbiety Grabskiej i Tadeusza S. Jaroszewskiego. Warszawa: PWN, 1981

Zobacz: Dzieła czy Kicze

Kiryk Feliks, Kryszałowicz Urszula: Rzemiosło Krzeszowickie na tle dziejów wsi i miasta: w stulecie powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Krzeszowicach 1885-1985. Krzeszowice: Cech Rzemiosł Różnych, 1986

Zobacz: Kołpanowicz K. Tęczyn

Zobacz: Dziennik Ustaw Nr 81 z 1933r

Zobacz: Kopia dokumentu lokacyjnego wraz z tłumaczeniem. Mag Krzesz. Nr 98 z 1996

Zobacz: Źrzódła Lekarskie w Krzeszowicach skreślił Professor Dietl w Krakowie