Akademia Kreatywnego Czytelnika

Projekt polega na wzmocnieniu roli literatury popularno-naukowej wśród czytelników biblioteki oraz zachęceniu grup
niebędącymi aktywnymi czytelnikami do nawyku czytelnictwa. Koncepcja projektu opiera się na stworzeniu oferty
zajęciowej z dziedzin STEAM (science, technology, engineering, art, maths), sprzyjającej rozwojowi kreatywności oraz dającej
możliwość przeniesienia teorii książkowej na bezpośrednie doświadczenia za pomocą takich nowatorskich imprez jak: gra
biblioteczna, spotkania autorskie, spotkania ze sztuką, warsztaty sensoplastyczne, gabinet doświadczeń, studio dźwięków i
kolorów, tradycyjny oraz papierowy teatr Kamishibai. Za pomocą tych narzędzi oraz elementów zabaw ruchowych uczestnicy
spotkań poznają różne dziedziny nauki, tym samym kształtując u siebie pozytywne zachowania czytelnicze. Zajęcia będą
odbywać się w bibliotece głównej oraz 8 filiach, gdzie utrudniony jest dostęp do książek, tak aby zaktywizować jak największą
grupę mieszkańców.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegopochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Prezentacja
Plakaty
Publikacje o Akademii
Publikacje w Internecie
Wizualizacje gadżetów