Zalas

Tel. 571 550 840

Zalas, ul. Garncarska 1

e-mail: zalas@bibliotekakrzeszowice.pl

Biblioteka zaprasza:

Środa                      12.00 – 18.00
Piątek                     12.00 – 18.00

Bibliotekarz: Agnieszka Kamińska

Zbiory:
Stan na 31.12.2022 r. – 10.493 wol.

Urządzenie wielofunkcyjne