Zalas

Tel. 12 452 01 38

Zalas, ul. Garncarska 1

e-mail: zalas@bibliotekakrzeszowice.pl

Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek         10.00 – 18.00
Czwartek               10.00 – 18.00
Piątek                      9.00 – 16.00

Starszy Bibliotekarz Ewa Bandyk
Bibliotekarz Joanna Hrabia

Zbiory:
Stan na 31.12.2020 r. – 9 990 wol.

Dostęp do internetu bezpłatny (2 stanowiska )

Urządzenie wielofunkcyjne