Zalas

Starszy Bibliotekarz Ewa Bandyk
Bibliotekarz Joanna Hrabia
Tel. 12 452 01 38
Rok założenia: 1955 r.
e-mail: zalas@bibliotekakrzeszowice.pl

Zbiory:
Stan na 31.12.2019 r. – 11 616 wol.

Dostęp do internetu bezpłatny (2 stanowiska )

Urządzenie wielofunkcyjne

Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek         10.00 – 18.00
Czwartek               10.00 – 18.00
Piątek                      9.00 – 16.00