Zalas

Tel. 571 550 840

Zalas, ul. Garncarska 1

e-mail: zalas@bibliotekakrzeszowice.pl

Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek         12.00 – 18.00
Piątek                     12.00 – 18.00

Starszy Bibliotekarz Ewa Bandyk
Bibliotekarz Joanna Hrabia

Zbiory:
Stan na 31.12.2020 r. – 9 990 wol.

Dostęp do internetu bezpłatny (2 stanowiska )

Urządzenie wielofunkcyjne