Paczółtowice

Tel. 12 282 95 24

e-mail: paczoltowice@bibliotekakrzeszowice.pl

Adres: Paczółtowice 317

Biblioteka zaprasza:

Czwartek              10.00 – 18.00
Piątek                     9.00 – 16.00

Kustosz: mgr Sabina Piętak

Zbiory:
Stan na 31.12.2022 r. – 8.763 wol.
 

Dostęp do internetu bezpłatny ( 2 stanowiska )

Urządzenie wielofunkcyjne