Filipowice


Tel. 12 283 72 47

e-mail: filipowice@bibliotekakrzeszowice.pl

Adres: ul. Jurajska 182, 32-065 Filipowice

Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek     10.00 – 18.00
Wtorek               10.00 – 18.00
Środa                   8.00 – 16.00

Kustosz: mgr Ewa Lis

Zbiory:
stan na 31.12.2022 r. – 7.964 wol.

Dostęp do internetu bezpłatny ( 12 stanowisk )

Urządzenie wielofunkcyjne