Historia Biblioteki

Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych w Polsce powstaje już w okresie międzywojennym. Przygotowane projekty zostają zawarte w Dekrecie o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 r. W oparciu o jego postanowienia, w latach 1946-1950, zostaje zbudowana ogólnokrajowa, trzystopniowa sieć bibliotek publicznych, którą tworzą biblioteki stopnia podstawowego, biblioteki powiatowe i wojewódzkie. Nowatorskim rozwiązaniem w ówczesnych latach jest m.in. powołanie sieci społecznych punktów bibliotecznych we wsiach – uzupełniających bardzo skutecznie działalność stacjonarnych bibliotek.

1946

W rok po zakończeniu działań wojennych Anna Puciatowa (trzeba podlinkować) podejmuje prace zmierzające do utworzenia biblioteki, organizując w maju 1946 r. zbiórkę książek wśród mieszkańców Krzeszowic. Miejska Rada Narodowa oddaje bibliotece lokal po dawnym sklepie (tzw. „Kółko”) oraz przyznaje bibliotekarce pensję.

1

Wypożyczanie jest odpłatne: wpisowe wynosi 200 zł, nauczyciele zostają zwolnieni od wpłaty wpisowego. Osoby, których nie stać na kaucję, są zobowiązane do przekazania na rzecz biblioteki dwóch książek ze swoich prywatnych zbiorów.

20 października 1946 r. biblioteka w Krzeszowicach zostaje zarejestrowana i rozpoczyna oficjalną działalność. Kierownictwo placówki obejmuje założycielka biblioteki – Anna Puciatowa. Funkcję sprawuje do 1951 roku

Zbiory powiększają się dzięki spontanicznym darom życzliwych osób oraz zakupom centralnym. Według danych na dzień 31.12.1946 r. zgromadzono 303 książki. W większości są to egzemplarze z pieczęciami przedwojennej „Biblioteki Towarzystwa Kasynowego” w Krzeszowicach.

2
2.1

1948

Działalność rozpoczynają dwa punkty biblioteczne w Nowej Górze oraz w Tenczynku.

Księgozbiór biblioteki w Krzeszowicach liczy 930 tomów, dokonano rejestracji 170 czytelników, czas wypożyczania – 4 godziny tygodniowo. Lokal o wymiarach 7 x 6 m jest wyposażony w 5 szaf, stół i krzesła, 2 katalogi alfabetyczne oraz w sukcesywnie opracowywany katalog działowy.

3
3.1

1951

W latach 1972 – 1975 w Polsce przeprowadzono trzy reformy administracyjne. W wyniku pierwszej, z dniem 1 stycznia 1973 r. ulegają likwidacji gminy jednostkowe, a na ich miejsce powołano na powrót gminy zbiorcze. Reformy administracyjne mają ogromny wpływ na los biblioteki, która zyskuje status biblioteki miejsko-gminnej, z podległością filii w Czatkowicach, Nawojowej Górze, Paczółtowicach, Tenczynku, Woli Filipowskiej i Zalasiu.

1955

Po kolejnej reformie administracyjnej kraju (1954 r.) utworzono 8790 gromad w miejsce 2977 gmin. W pięciu gromadach na naszym terenie zorganizowano kolejne biblioteki gromadzkie w Nawojowej Górze, Paczółtowicach, Woli Filipowskiej i w Zalasiu. Nieco później również w Czatkowicach Górnych

1956

Funkcję kierownika biblioteki obejmuje Waleria Nodzyńska.

5

Dzięki poparciu Prezydium Rady Narodowej biblioteka przeniesiona zostaje do budynku Prezydium przy
ul. Grunwaldzkiej 4, gdzie zajmuje dwie jasne sale na I piętrze.

6
7
8

1959

Liczba czytelników przekracza 500 osób. Księgozbiór obejmuje ponad 7700 tomów. W bibliotece otwarta jest codziennie czytelnia, w której można przeczytać oprócz książek również czasopisma.

9

1964

Według danych na dzień 31.12.1964 r. w bibliotece zgromadzono 12.387 książek

10

1966

Odnotowano systematyczny wzrost czytelnictwa oraz liczby czytelników w Krzeszowicach. Skutkuje to zatrudnieniem dodatkowego pracownika, którym jest pani Zofia Zarzycka.

1968

Miejska Biblioteka Publiczna powiększa grono miłośników książek do 981 osób.

1972

W latach 1972 – 1975 w Polsce przeprowadzono trzy reformy administracyjne. W wyniku pierwszej, z dniem 1 stycznia 1973 r. ulegają likwidacji gminy jednostkowe, a na ich miejsce powołano na powrót gminy zbiorcze. Reformy administracyjne mają ogromny wpływ na los biblioteki, która zyskuje status biblioteki miejsko-gminnej, z podległością filii w Czatkowicach, Nawojowej Górze, Paczółtowicach, Tenczynku, Woli Filipowskiej i Zalasiu.

1975

W związku z ustawą o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju (1975 r.) biblioteka miejska przekształciła się w miejsko-gminną bibliotekę, włączając w swoją strukturę biblioteki gminne (do roku 1975 placówki filialne rozwijały się niezależnie).

Rok 1975 przynosi kolejną zmianę lokalizacji. Biblioteka otrzymuje 2 pomieszczenia (110m2) w budynku na placu Franciszka Kulczyckiego 1.

11

3 maja 1975 r.
Akt nadania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Kazimierza Wyki [wstawić link] , jako „formy uczczenia pamięci swego rodaka przez społeczeństwo Krzeszowic. Tu bowiem Kazimierz Wyka się urodził i tu podczas wojny prowadził wykłady tajnego nauczania” (Gaz. Krak. z dn. 5.V.1975 r.)

1978

Kierownikiem biblioteki zostaje Teresa Sioła, pracownikiem zaś Zofia Zarzycka. Trwają starania o dodatkowy etat.

12

1979

Pracownikiem zostaje Danuta Hubisz. Od stycznia zatrudniona na ½ etatu, we wrześniu mianowana Kierownikiem Biblioteki.

13

1979-1984 

W październiku 1979 roku biblioteka opuszcza budynek w związku z nadbudową piętra, które ma być przeznaczone na siedzibę Krzeszowickiego Ośrodka Kultury. Nadbudowa trwa kilka lat, do 1984 roku.

1991

MGBP staje się instytucją samorządową, a utrzymanie biblioteki jest zadaniem własnym gminy.

1993

Powierzchnia lokalowa biblioteki zwiększa się o 35 m2. MGBP jako pierwsza biblioteka samorządowa w województwie krakowskim rozpoczyna proces komputeryzacji zbiorów.

1997-1998

W związku z prężnym rozwojem biblioteka w 1997 roku zostaje powiększona o 67 m2. Rok później zyskuje kolejne 127 m2 i ostatecznie dysponuje powierzchnią 341 m2.

2000

Pierwsze lata XXI wieku zmieniają obraz MGBP w Krzeszowicach. Staje się ona nowoczesna placówką. Pojawiają się kolejne komputery, dostęp do Internetu, kserokopiarka – urządzenia które podnoszą znacznie jakość usług książnicy w Krzeszowicach. Zakończono tworzenie katalogu bibliotecznego. Na cały księgozbiór naniesiono kody kreskowe.

14

2002

Nowe siedziby zyskują Filia Paczółtowice (Remiza OSP) oraz Filia w Nowej Górze.

2003

Filia w Czatkowicach Górnych zostaje przeniesiona do Siedlca, gdzie zajmuje jedno pomieszczenie w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej.

2005

Filia w Zalasiu rozpoczyna działalność w nowej siedzibie.

15

2006

W okresie 60 lat działalności biblioteka zgromadziła księgozbiór liczący 38.000 woluminów. Biblioteka prowadzi bogatą i atrakcyjną działalność kulturalną, oświatową i edukacyjną w mieście i gminie.

Zdjęcie nr 16

Jubileusz 60-lecia działalności MGBP owocuje utworzeniem ósmej filii bibliotecznej, w Filipowicach.

17

2007

Dokonano zakupu programu LIBRA 2000 który pozwala rozpocząć proces pełnej automatyzacji usług bibliotecznych.

2008

Tworzy się bazy katalogowe w filiach krzeszowickiej MGBP. Zostaje zakupiony program LIBRA 2000 STARTER dla 8 filii. Utworzono stanowisko bibliotekarza systemowego (szkolenie pracowników w zakresie tworzenia baz katalogowych).

Przy MGBP powstaje Dyskusyjny Klub Książki, którego moderatorką do tej chwili (2023 r.) jest Barbara Grabowska.

Zdjęcie nr 18

[Tu zdjęcie z pierwszego spotkania i link do DKK]

2009

MGBP zdobywa środki na kontynuację komputeryzacji bibliotek w wysokości 92.140 zł z programu Ministerstwa Kultury: Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet 4, co pozwala na tworzenie zasobów cyfrowych. Zakupiono 11 komputerów, 1 laptop, 1 czytnik bezprzewodowy, aparat fotograficzny, zasilacze UPS, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, biurka, krzesła komputerowe, ladę biblioteczną, materiały eksploatacyjne (tonery, tusze oraz kody kreskowe), jak również moduł www dla LIBRY OPAC. Utworzono stronę www.bibliotekakrzeszowice.pl i e-mail mgbpkrzeszowice@interia.pl

2010

MGBP przystępuje do programu Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek”. Fundacja pokrywa koszty dostępu do Internetu w bibliotekach przez kolejne 5 lat.

2011

To rok modernizacji Filii Nawojowa Góra, rozbudowy czytelni MGBP – powstaje antresola oraz kontynuacji udziału w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”.

19
20

2012

1.01. Komputerowa rejestracja czytelników

16.02. Uruchomienie katalogu komputerowego zbiorów MGBP w trybie online

Kontynuowany jest udział w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”. MGBP dołącza do programu Donacji Oprogramowania Microsoft.

Przy MGBP powstaje Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego (https://stowarzyszeniepsp.blogspot.com), którego celem jest szerzenie edukacji regionalnej oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Biblioteka wydaje album „Ziemia Krzeszowicka na starych kartach pocztowych cz. 2”.

21

2013

Kontynuacja udziału w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” i wdrożenie kolejnego etapu procesów bibliotecznych jakim jest elektroniczne wypożyczanie.

22

Biblioteka organizuje Krzeszowicki Festiwal Czycza, dofinansowany kwotą 13.000 zł przez Instytut Książki.

23
24

2014

W MGBP uruchomiony zostaje dział multimediów zawierający filmy i audiobooki

25

2015

Rok patrona Biblioteki – Kazimierza Wyki [link}. To 105. rocznica urodzin, 40. rocznica śmierci jak również 40. rocznica nadania Jego imienia Bibliotece. Uroczyste odsłonięcie ławeczki Kazimierza Wyki.

26
27

2016

Rok jubileuszu 70-lecia działalności MGBP w Krzeszowicach. Biblioteka, mając na swoim koncie imponujący dorobek w działaniach edukacyjnych, bogaty księgozbiór i atrakcyjną ofertę dla użytkowników, niezaprzeczalnie wnosi istotny wkład w kształtowanie lokalnego społeczeństwa. Za te osiągnięcia zostaje uhonorowana 20 maja 2016 r. doroczną nagrodą Burmistrza “Źródło Sukcesu” w kategorii instytucja.

28

07.10.2016 r. – Aktem notarialnym pan Burmistrz działający w imieniu Gminy Krzeszowice darował MGBP w Krzeszowicach działkę o powierzchni 0,1867 ha pod budowę nowej biblioteki przy ul. Szkolnej 6.

2018

1 maja 2018 r. – funkcję dyrektora krzeszowickiej biblioteki, w wyniku konkursu, obejmuje Klaudia Węgrzyn.

29

4 lipca 2018 r. marszałek małopolski Jacek Krupa i dyrektor MGBP Klaudia Węgrzyn podpisują umowę na dofinansowanie budowy nowej biblioteki ze środków unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w kwocie 2,7 mln zł.

Zdjęcie nr 30

2019

12 marca 2019 r. zostaje podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy MGBP w Krzeszowicach a Konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum-ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, Partner Konsorcjum- Firma Budowlana JARKOP na kwotę 6 938 578,97 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 3 119 043,43 zł, pozostałe środki z budżetu Gminy Krzeszowice.

Od kwietnia 2019 r. w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są bezpłatnie urządzenia Czytak Plus oraz ponad tysiąc książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku.

W 2019 roku zostajemy wraz z filiami najlepszą biblioteką publiczną w powiecie krakowskim.

Stan zbiorów 142503, liczba wypożyczeń 113043, liczba czytelników  6673.

2020

12 marca 2020 r. – z uwagi na epidemię COVID-19 MGBP i jej filie zostają zamknięte dla użytkowników do 12 maja br. Od tej pory do odwołania obowiązują pewne ograniczenia w funkcjonowaniu bibliotek.

31

18 maja 2020 r. uroczyście wmurowano kapsułę czasu w ścianę nowego budynku  biblioteki. Znalazł się w niej akt erekcyjny podpisany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzeszowicach, burmistrza Gminy Krzeszowice, dyrektor MGBP w Krzeszowicach, wykonawcę budowy oraz listy napisane przez bibliotekarzy do przyszłych pokoleń.

32

1 lipca 2020 r. wprowadzamy nową usługę LEGIMI – wypożyczaj i czytaj ebooki bez limitu – bezpłatny dostęp do ponad 20 tys. nowości i bestsellerów, bez wychodzenia z domu, z możliwością wypożyczenia czytników ebooków.
07-28.11 2020 r. ponowne zostają zamknięte wszystkie biblioteki w gminie Krzeszowice w związku z nowymi obostrzeniami COVID-19.

2021

7 lipca 2021 r. krzeszowicka biblioteka zostaje laureatem IV edycji Projektu Grantowego “DOBRY SĄSIAD” organizowanego przez Kopalnię Wapienia “Czatkowice”. Grant w kwocie 5.000 zł na Biblioteczny Rajd Rowerowy.

33

Od 7 grudnia 2021 r. do 17 stycznia 2022 r. biblioteka zostaje zamknięta w związku z przenosinami do nowego budynku przy ul. Szkolnej 6.

2022

17 stycznia 2022 r. następuje uroczyste otwarcie nowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach przy ul. Szkolnej 6. Gospodarzami są Klaudia Węgrzyn – dyrektor biblioteki oraz burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.

34
35

Powierzchnia użytkowa nowej biblioteki wynosi prawie 1000 m2. To pierwszy tak nowoczesny budynek w gminie. Zastosowano w nim szereg ekologicznych rozwiązań, takich jak fotowoltaika, pompa ciepła, klimakonwektory i zbiornik retencyjny na wodę opadową do podlewania roślin. Budynek wraz z jego otoczeniem jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i osób starszych.

Przed wejściem do biblioteki uruchomiono dla czytelników wrzutnię, umożliwiającą całodobowy zwrot książek, a w holu zainstalowano bramki RFID, pozwalające na identyfikację książek i innych materiałów udostępnianych czytelnikom.

Biblioteka ma tzw. „czytelnię letnią” – tarasy na powietrzu, z dostępem do Wi-Fi.

Na parterze znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek oraz kafejka literacka, w której użytkownicy mogą skorzystać z prasy i komputerów przy filiżance kawy czy herbaty.

36
37

Na pierwszym piętrze mieści się Strefa Młodego Czytelnika z miejscem do działań edukacyjnych i zabawy wśród książek, którą wyposażono w podłogę interaktywną z pakietem gier stanowiącym pomoc dydaktyczną, przeznaczoną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

38

Ponadto znajduje się tam sala do kameralnych spotkań i Strefa Ciszy – czytelnia z księgozbiorem podręcznym i regionalnym oraz miejscami do pracy indywidualnej.

39

Ostatnia kondygnacja to sala konferencyjno-kinowa mieszcząca 60 osób, sala wystawowa oraz pomieszczenia biurowe.

40

Wartość inwestycji wyniosła prawie 7,7 mln zł, w tym: środki unijne 3,1 mln zł; rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 0,9 mln zł; budżet Gminy Krzeszowice – ponad 3,6 mln zł (w tym zakup wyposażenia – 0,3 mln zł).

Od marca 2022 r. rozpoczęto prace nad gromadzeniem książek w języku ukraińskim dla dzieci i dorosłych w ramach solidarności z wojennymi uchodźcami z Ukrainy.

41

2023

W lutym zostaje otwarta kawiarenka literacka Coffee&Book. Lektura aktualnej prasy przy aromatycznej kawie i pieczonych o poranku drożdżówkach – sama przyjemność.

42